Zkušební řád

 

5. - 6. KYU (Bílý pás se žlutým koncem)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY PÁDY    
HIZA GURUMA/SASAE CURIKOMI AŠI uširo ukemi
TAI OTOŠI/MOROTE SEOINAGE joko ukemi
O SOTO GARI/KO SOTO GARI mae ukemi
O GOŠI/UKI GOŠI zempo ukemi
NE WAZA (zem)
KESA GATAME
KAMIŠIHO GATAME
TATEŠIHO GATAME
UŠIRO KESA GATAME
JOKOŠIHO GATAME
MUNE GATAME
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
Tachi rei = pozdrav v postoji Seiza = sed na patách
Ricu rei = pozdrav v postoji Shizei = správný postoj
Shizen hontai = základní přirozený postoj Migi shizentai
Hidari shizentai = základní postoj vlevo Kumi kata = technika úchopu
Shin tai kuzuši
cukuri Kake = provádění techniky
hapo no kuziši
ZÁKLADY PRAVIDEL
hadžime mate
soremade osaekomi
sonomama toketa
koka yuko
waza-ari ippon
5. KYU (Žlutý pás)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY PÁDY    
HIZA GURUMA uširo ukemi
SASAE CURIKOMI AŠI uširo ukemi
TAI OTOŠI juko ukemi
MOROTE SEOINAGE juko ukemi
O SOTO GARI mae ukemi
KO SOTO GARI mae ukemi
O GOŠI zempo ukemi
UKI GOŠI zempo ukemi
NE WAZA (zem)
KESA GATAME
KAMIŠIHO GATAME
TATEŠIHO GATAME
UŠIRO KESA GATAME
JOKOŠIHO GATAME
MUNE GATAME
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
tači rei seiza
ricu rei šizei
šizen hon tai mogi šizen tai
hidari šizen tai kumi kata
šin tai kuzuši
cukuri kake
hapo no kuziši
ZÁKLADY PRAVIDEL
hadžime mate
soremade osaekomi
sonomama toketa
koka yuko
waza-ari ippon
5. - 4. KYU (Žlutý pás s oranžovým koncem)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY PÁDY    
OKURI AŠI HARAI/DE AŠI HARAI uširo ukemi
ERI SEOINAGE/IPON SEOINAGE juko ukemi
O UČI GARI/ KO UČI GARI mae ukemi
GOŠI GURUMA/HARAI GOŠI zempo ukemi
NE WAZA (zem)
KUZURE KESA GATAME
KUZURE JOKOŠIHO GATAME
KUZURE KAMIŠIHO GATAME
KUZURE TATEŠIHO GATAME
UKI GATAME
KATA GATAME
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
tandoku renču uči komi
bucukari geiko
DALŠÍ ÚKOLY
KATAME WAZA techniky k znehybnění soupeře RENZOKU WAZA opakování útoku stejnou technikou (obě strany)
RENRAKU WAZA opakování útoku jinou technikou (obě strany)
UKEMI zkoušení všech forem pádů, i přes překážku
4. KYU (Oranžový pás)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY PÁDY    
OKURI AŠI HARAI uširo ukemi
DE AŠI HARAI uširo ukemi
ERI SEOINAGE joko ukemi
IPON SEIONAGE joko ukemi
KO UČI GARI mae ukemi
GOŠI GURUMA zempo ukemi
HARAI GOŠI zempo ukemi
NE WAZA (zem)
KUZURE KESA GATAME
KUZURE JOKOŠIHO GATAME
KUZURE KAMIŠIHO GATAME
KUZURE TATEŠIHO GATAME
UKI GATAME
KATA GATAME
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
prohlubování a osvojování morálního aspektu judisty
ZÁKLADY PRAVIDEL
rozšiřování vědomostí, opakování, přezkoušení z předchozích Kyu
DALŠÍ ÚKOLY
KATAME WAZA techniky k znehybnění soupeře RENZOKU WAZA opakování útoku stejnou technikou (obě strany)
RENRAKU WAZA opakování útoku jinou technikou (obě strany)
UKEMI zkoušení všech forem pádů, i přes překážku
4. - 3. KYU (Oranžový pás se zeleným koncem)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY      
AŠI GURUMA/HARAI CURIKOMI AŠI
CURIKOMI GOŠI/SODE CURIKOMI GOŠI
TANI OTOŠI/KO SOTO GAKE
UČI MATA/UŠIRO GOŠI
NE WAZA (zem)
SANKAKU GATAME
ŽUŽI GATAME
UDE GATAME
HADAKA ŽIME
OKURI ERI ŽIME
KATA ŽUŽI ŽIME
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
kuzuši - hando no kuzuši kakari geiko
sute geiko
DALŠÍ ÚKOLY
RENZOKU WAZA
RENRAKU WAZA opakování útoku stejnou technikou (obě strany)
GAEŠI WAZA protichvaty -De aši harai x De aši harai / Cubame gaeši/ -O goši x O goši -Osoto gari x Osoto gari
    -O goši x Tani otoši -Uči mata x Uči mata sukaši
3. KYU (Zelený pás)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY      
AŠI GURUMA
HARAI CURIKOMI AŠI
CURIKOMI GOŠI
SODE CURIKOMI GOŠI
TANI OTOŠI
KO SOTO GAKE
UČI MATA
UŠIRO GOŠI
NE WAZA (zem)
SANKAKU GATAME
ŽUŽI GATAME
UDE GATAME
HADAKA ŽIME
OKURI ERI ŽIME
KATA ŽUŽI ŽIME
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
kuzuši kakari geiko
sute geiko
DALŠÍ ÚKOLY
RENZOKU WAZA opakování útoku stejnou technikou (obě strany)
RENRAKU WAZA opakování útoku stejnou technikou (obě strany)
TEORIE
opakování doposud probraných témat
výuka starších žáků
2. KYU (Modrý pás)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY      
SOTO MAKI KOMI
HANE GOŠI
TOMOE NAGE
SUMI GAEŠI
KATA GURUMA
TE GURUMA
JOKO OTOŠI
MOROTE GARI
NE WAZA (zem)
HIZA GATAME
SODE GURUMA
KATA HA ŽIME
SANKAKU ŽIME
GYAKU ŽUŽI ŽIME
NAMI ŽUŽI ŽIME
DALŠÍ ÚKOLY
KATAME WAZA techniky k znehybnění soupeře NAGE NO KATA 1. kata juda
1. skupina - TE WAZA (techniky rukou) 2. skupina - GOŠI WAZA (techniky boků) 3. skupina - AŠI WAZA (techniky nohou)
RENZOKU WAZA opakování útoku stejnou technikou
RENRAKU WAZA opakování útoku jinou technikou
1. KYU (Hnědý pás)
NAGE WAZA (postoj)
TECHNIKY      
HANE MAKI KOMI
JOKO WAKARE
O GURUMA
O SOTO GURUMA
JOKO GURUMA
URA NAGE
SUKUI NAGE
UCURI GOŠI
NE WAZA (zem)
HARA GATAME
WAKI GATAME
AŠI GATAME
TE GATAME
TSUKKOMI ŽIME
DALŠÍ ÚKOLY
KATAME WAZA techniky k znehybnění soupeře NAGE NO KATA 1. kata juda
4. skupina - MA SUTEMI WAZA (5 technik strhů, tori padá stejným směrem jako uke) 5. skupina - JOKO SUTEMI WAZA (techniky hodů, tori padá mimo směr pádu ukeho)
RENZOKU WAZA opakování útoku stejnou technikou
RENRAKU WAZA opakování útoku jinou technikou
GAEŠI WAZA protichvaty, vždy 2 ze skupiny (te, goši, aši)
sebeobrana základní obrany proti nejčastějším útokům