Pravidla

 

Hmotnostní kategorie - muži
Mladší žáci (MU13) Starší žáci (MU15) Dorostenci (MU18) Junioři (MU21)
11 - 12 let 13 - 14 let 15 - 17 let 18 - 19 let
do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, nad 60 kg do 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 nad 73 kg do 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 nad 90 kg do 60, 66, 73, 81, 90, 100 nad 100 kg
2 min 3 min 4 min 5 min

Hmotnostní kategorie - ženy
Mladší žákyně (WU13) Starší žákyně (WU15) Dorostenky (WU18) Juniorky (WU21)
11 - 12 let 13 - 14 let 15 - 17 let 18 - 19 let

do 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, nad 57 kg 

do 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63,  nad 63 kg

do 44, 48, 52, 57, 63, 70, nad 70 kg

do 48, 52, 57, 63, 70, 78, nad 78 kg

2 min 3 min 4 min 4 min

Bodová hodnocení v zápase JUDO
POMOCNÉ BODY 5 Yuko 7 Waz-ari 10 Ippon
POZNÁMKA • hod "na bok" nebo menší část zad
• držení 10 sekund
2x Waza-ari = Ippon
• hod na větší část zad
• držení 15 sekund
konec zápasu před časovým limitem buď:
• perfektní hod na záda
• účinné škrcení, páčení se vzdáním soupeře
• držení 20 sekund
 
TRESTNÉ BODY 1x Shido 2x Shido 3x Shido Hansoku make
POZNÁMKA   • soupeř získává Yuko • soupeř získává Waza-ari • soupeř získává Ippon
• zásadní porušení pravidel
• 4x Shido

Výroky rozhodčího
HAJIME začněte
MATTE přerušit zápas
OSAEKOMI nasazeno držení
TOKETA držení přerušeno
SOREMADE konec zápasu
SONOMAMA znehybnění
YOSHI pokračovat v boji

Slovníček
SOGO-GACHI vítězství spojené
FUSEN-GACHI vítězství nenastoupením soupeře
KIKEN-GACHI vítězství vzdáním soupeře
HIKIWAKE vítězství nerozhodné
HANTEI rozhodněte
NAGE-WAZA techniky hodů
TACHI-WAZA techniky v postoji
TE-WAZA techniky rukou
GOCHI-WAZA techniky boků
ACHI-WAZA techniky nohou
SUTEMI-WAZA techniky strhů
MA SUTEMI-WAZA techniky strhů v ose těla
YOKO SUTEMI-WAZA techniky strhů do stran
KATAME-WAZA = NE-WAZA techniky znehybnění
OSAE KOMI-WAZA techniky držení
SHIME-WAZA techniky škrcení
KANSETSU-WAZA techniky páčení
ATEMI-WAZA techniky úderů
UDE-ATE techniky úderů rukou
ASHI-ATE techniky úderů nohou
TORI útočník
UKE obránce
JUDOGI = KIMONO závodní úbor
OBI pásek
TATAMI žíněnka
DOJO tělocvična juda, zápasiště
JONAI vnitřek zápasové plochy
JOGAI vnějšek zápasové plochy
DOJIME nůžky nohou na soupeře
KUMIKATA znemožňování úchopu
KAWAZU-GAKE obtáčení nohy okolo nohy soupeře