Výborný výkon mladých turnovských judistů ve 2.kole Samurajské Katany

27.05.2012 21:22

V sobotu 19. května 2012 se konalo 2.kolo "Ligy žáků o Samurajskou katanu". Obou  kol se zúčastnilo již 395dětí z 21-ti oddílů a klubů z pěti krajů ČR.   Z našeho oddílu soutěžilo 41dětí  pod vedením trenérů Kláry Volfové, Ivety Trpišovské,  Jakuba Mareše a Aleše Bartoše. Soutěž řídil Jiří Vydra-STK KSJudo a  František Rudolf. Z turnovských judistů rozhodovali Pavel Kopal, David Louda. Zároveň při této soutěži proběhly praktické zkoušky rozhodčích III.třídy při KS Judo Libereckého kraje. Lektory byli Jiří Vele a Robert Hoření.  Zkoušky úspěšně složil i turnovský J.Brynych.

Celé družstvo podalo kolektivní opět výborný kolektivní  výkon završený vítězstvím o 1bod před oddílem Judo Česká Třebová.  V této soutěži závodí chlapci a dívky ve věku od 7 do 14-ti let společně,  vždy v příslušné věkové a váhové kategorii. Výsledky na 1.-5.místě z jednotlivých vah (mimo kategorie 7-8mi letých) se započítají do výsledků jednotlivých družstev.

 

Medailová a bodovaná umístění našich žákyň a žáků :

Kategorie „koťat“ 7- 8mi letých :

1.místo :   Petr Reiniš,  Roman Myslivec,  Filip Mikule

2.místo :  Matěj  Šorf , Kateřina Kramárová   3.místo :  Patrik Rubeš, Ema Bartošová, Aneta Táborská, Jan Kropáček

4.místo :Tomáš Starý,  Daniel Bílek,  Pavel Podzimek 

Tato kategorie se nezapočítává do soutěže družstev.

Kategorie „mláďat“ 9 – 10ti letých :

1.místo :  Lukáš Jansa ,   David Cerman 

2.místo :  Klára Volfová

3.místo :   Jakub Hujer , Štěpán Mlejnek , Adam Bartoš , Jakub Eršil

5.místo :  Matyáš Židů , Vojtěch Linhart , Jakub Platil, Lucie Zárybnická ,  Miroslav Kramár

*  TSCTurnov :   2.místo  :  41,0bodů  ve  2.kole v soutěži  družstev  *

 

Kategorie mladší žáci a žákyně  11 – 12ti letých :

2.místo :   Miroslav Drahoňovský , Michal Syrotiuk

5.místo :  Lukáš Jágr , Šimon Colan   7.místo: Tomáš Pavlata

*  TSCTurnov :    6.místo  :  13,0bodů  ve  2.kole v soutěži  družstev  *

 

 

Kategorie starší žáci a žákyně  13 – 14ti letých :

1.místo :  Jakub Sucharda ,  Vojtěch Kutek , Alex Richter , Matěj Tomsa 

2.místo : Petra Hájková ,  Tadeáš Šefr 

3.místo :   Andrea Prokorátová

* TSCTurnov :   1.místo  :   41,5bodů  ve  2.kole  v  soutěži  družstev *

 

Celkové hodnocení oddílů:

 Ve 2.kole: 1.místo: TSC Turnov  95,5bodů  2.m.: Judo Česká Třebová 94,5bodů 3.m. JCLiberec 59,5bodů.  

Celkově: 1.místo:TSC Turnov 171bodů 2.m.: Judo Česká Třebová 170b. 3.-4.m. JCLiberec+JK Jablonec 103b.  5.m. SKP Judo Jičín  91,5bodů   6.m.:  Loko.Trutnov 80,5bodů  7.m.SEDDMASemily 64,5bodů.

    

Nejlepší výkon z koťat podali F.Mikule, P.Reiniš, Matěj Šorf  z mláďat  Lukáš Jansa, D.Cerman, Kl.Volfová, Jak.Hujer a Ad.Bartoš ,  z mladších žáků Mir.Drahoňovský, M.Syrotiuk, Luk.Jágr. a Šim.Cerman ze starších žáků J.Sucharda , P.Hájková, Andr.Prokorátová.

 

Znovu se projevila dlouholetá práce všech trenérů a funkcionářů oddílu. Všichni z nich dělají svojí práci na úkor svého osobního volna, bez nároku na finanční odměnu. Přitom sport a judo především,  se svým kodexem slušného jednání je nejlepší prevencí před sklonem k vandalizmu, alkoholu a drogám.  Judo je zároveň prevencí proti šikaně, ale i proti úrazům a to vzhledem k dokonalé výuce a zvládnutí pádů.   

Judo není jen sport, ale i součást zdravé, kvalitní výchovy mládeže.

 

Výsledky Samurajské Katany družstev a další aktuální informace i fotografie z turnajů včetně, nabídka letního tábora najdete na  Webových stránkách oddílu  Judo TSC Turnov : www. judoturnov.cz

 

 

 

 

V Turnově  22.  května 2012                                                                                                                   Jiří Vydra

                                                                                                                                                    za oddíl Judo TSC Turnov