Velikonoční camp Náchod

05.04.2015 14:09

Dobrý den,

termín Velikonočních prázdnin jsme využili k uspořádání Campu v Náchodě. Hlavní náplní Campu byl nácvik nových technik v postoji, tak i na zemi (především páky a škrcení). Tréninky vedl Jarda Hnát a Jakub Mareš. Celkem se naší akce zúčastnilo 30 nadějných judistů a judistek z několika oddílů. Velké díky patří panu Kolínovi, který nám poskytl naprosto skvělé podmínky k tréninku. Z našeho oddílu se zúčastnili Klára Volfová, Vojta Linhart, Lukáš Jansa, Tomáš Rieger a Matyáš Židů.

Jakub Mareš