Úhrada členských příspěvků členů oddílu JUDO

27.03.2012 22:04

Pokud členové oddílu a rodiče našich žáků dosud neuhradili členské přípěvky a poplatek Českému svazu Judo, žádáme, aby tak

urychleně učinili. Bez úhrady těchto poplatků nemohou starovat na žádném turnaji pořádaném ČsJu a KS judo. Nejsou zároveň

pojištěni ani při trénincích a akcích oddílu Judo.