Rozpis Samurajské katany na rok 2014 - ZMĚNA termínu konání III.kola v Turnově na NEDĚLI 2. listopadu 2014

20.04.2014 22:34

Rozpis 19.ročníku Ligy mini mláďat, starších mláďat, mladších a starších žáků a žákyň o SAMURAJSKOU  KATANU  Judo   pro  rok   2014

Všeobecná ustanovení :

 

1.Termíny a místa konání :                                                                                                                            

Kolo

Termín

Místo

Pořadatel

1.

12.4.2014

Sportovní areál sport. hala Jičín

SKP Judo Jičín

2.

3. 5. 2014

***Sportovní hala KORD, Jeronýmova 520/14, Liberec***

SK Judo Liberec

3.

2. 11. 2014  NEDĚLE

Sportovní hala TSC Turnov

TSC Turnov

 

2. Ředitel soutěže :     deleguje pořadatel

3. Sportovní ředitel :  Jiří Vydra

4. Rozhodčí :               zajišťuje pořadatel ve spolupráci s Komisí rozhodčích příslušného KS Juda

5. Startovné :               100Kč

Technické ustanovení :

 

1.      Předpis : Závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu. Systém soutěže je převážně

                       PL a KK.   Soutěž proběhne na minimálně 3 tatami.

                       Podle výsledků   jednotlivých vah bude stanoveno pořadí družstev.

2.  Startuji :    Mini mláďata U 9   2007 – 2006       Vážení 08,00 – 09,00hodin

                         Chlapci :  váhy  do 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, + 46 kg

                         Dívky   :            do 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, + 40 kg

                         Tato kategorie se nezapočítává do hodnocení družstev .

 

                         Starší mláďata U 11   2005 – 2004       Vážení 08,00 – 09,00hodin

                         Chlapci :  váhy  do 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55,  + 55 kg

                         Dívky   :            do 22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, + 52 kg

                         Mladší žáci :  U 13   2003 – 2002       Vážení 09,00 – 09,30hodin

                         Chlapci :  váhy  *** do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55,  + 55 kg

                         Dívky   :            *** do  28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, + 52 kg

                          Starší žáci :  U 15   2001 – 2000       Vážení 09,00 – 09,30hodin

                         Chlapci :  váhy  do  34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, + 73 kg

                         Dívky   :            do  36, 40, 44, 48, 52, 57, 63,  + 63 kg

 

3. Časový  pořad :            10,00 hodin zahájení soutěže .

4.  Účast :     oddíly Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, KS Judo, případně oddíly, které se do          

                       soutěže přihlásí do jejího zahájení .

5. Bodování :

Bodování Samurajské katany 2014

1. místo

7,0 bodů

7,0 bodů

2. místo

5,0 bodů

5,0 bodů

3. místo

4,0bodu

2 x 3.m. 3,5bodu

4. místo

3,0 body

 

5.místo

2,0body

2  x 5.m.  1,5bodu

6. místo

1,0bod

 

***

Při startu pouze závodníka ve váze startující získává 3,5bodu.

 

 

 

 

 

- 2 –

 

 

 

 

                                                   

6. Rozhodčí :       rozhodčí a ostatní funcionáři budou proplaceni podle směrnic ČsJu v plné výši, ***

                             kterou jim vyplatí pořadatel.    Pořadatel  hradí rozhodčím cestovné i stravné.

                             

7. Ceny :   závodníci, kteří se umístili na 1. až 3. místě  obdrží diplom a medaili.        Družstvo, které se   umístí po 3.kole celkově na 1.místě obdrží Putovní pohár. Družstva, která se umístí na 1.-3.místě obdrží pohár za své umístění v tomto ročníku.

8.Poznámka :     pořadatel zajistí  tabulky pro nasazení a losování. 

                            

9. Upozornění:           Výsledky každého kola musí pořadatel do 2 dnů zaslat na adresu :  vydra.judotu@quick.cz

                 

                       

***Oddíly, se mohou přihlásit i na 3.kolo  e-mailem: vydra.judotu@quick.cz ***

 

Webové stránky oddílu Judo TSC Turnov :  www.judoturnov.cz

 

 
 


Termíny soutěže byly projednány a na společné schůzi zástupců STK krajů:     Hradec Králové,   Pardubice a   Liberec  19.12.2013.

 

Tuto soutěž založil oddíl Judo TSC Turnov v roce 1996, kdy byl uskutečněn 1.ročník Samurajské katany.

 

 

Pořadatel :  TSC Turnov oddíl  Judo                                                                Radek Louda

                                                                                                                                                    předseda oddílu                                   

 

 

 

Schvaluje :  Liberecký KS Judo                             Jiří Vele

                                                                                               předseda KS Judo                                   

Schváleno :   10. 4. 2014

*** Oprava 2***

Jiří Vydra   

STK  Libereckého KS Judo

www.ksjudo-liberec.cz