Přihláška do oddílu Judo TSC Turnov

19.08.2013 21:58

 

                             Přihláška  do  oddílu  JUDO  TSC  T U R N O V

 

Jméno : ………………………………..          Příjmení : …………………………………………

 

 

Narozen :  …………………….                    Rodné číslo :  ……………………………………..

 

 

Bydliště :  …………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Telefon-mobil rodiče :  ………………        E-mail : …………………………………………..

 

 

 

 

Datum přihlášení a podpis rodiče :  ……………………………………………………………