Předběžná přihláš ka Letní sport.tábor odd. Judo 29.7.-8.8.2013

18.05.2013 19:47

  

Předběžná přihláška na Letní tábor oddílu Judo 29.7. – 8.8.2013 Pleskoty

 

Příjmení, jméno  dítěte :   ……………………………………

 

Datum narození :   ……………………………………

 

Adresa bydliště :    ……………………………………

 

 

Kontakt na jednoho rodiče  :   e-mail : ……………………………............................                       mobil : .....................................

                                                                                                                                                                                                                        ---------------------------------

Datum přihlášky :                                                                                                                                                                                                      podpis rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

mobilní telefon  : ……………………………

                                                                   

datum :   ………………2013                                           podpis rodiče …………………………

 

* Přihlášku proveďte e-mailem,nebo osobně předáním trenérovi do maximálně :  31. května 2013 *