Členské příspěvky oddílu Judo v roce 2016

06.01.2016 15:42

Oddílové příspěvky na rok 2016

 

Vážení rodiče, členové oddílu,

výše členských příspěvků byla stanovena VV oddílu Judo pro rok 2016 v jednotné výši             3.000,- Kč.

Baby judo                  1.500,- Kč.

Oddílové příspěvky pro rok 2016 lze uhradit ve dvou splátkách:

I. pololetí roku 2016:  1.800,- Kč, Baby judo 1. 000,- Kč               splatné do 29. 2. 2016

II. pololetí roku 2016 1.200,- Kč, Baby judo     500,- Kč               splatné do 30. 9. 2016

 

Oddílové příspěvky lze uhradit dvěma způsoby:     

A)    bankovním převodem na č. ú: 30007-25536581/0100

B)    V ojedinělých případech lze příspěvky uhradit v hotovosti pokladníkovi oddílu Ing.J.Zárybnickému a nebo příslušnému trenérovi.

                                                                                 

V případě platby bankovním převodem prosím uveďte ve zprávě jméno dítěte.

Bez zaplacených oddílových příspěvků nemůže dítě, nebo člen oddílu startovat na soutěžích judo.

 

 

za Výkonný výbor oddílu judo TSC Turnov

V Turnově 4. ledna 2016                                                                                          Jiří Vydra