Členské příspěvky oddílu Judo na rok 2018

                                                                Vážení  rodiče, členové oddílu ,

 

VV oddílu Judo rozhodl, že zachová výši ročních příspěvků 3.000Kč a platba bude provedena

 osobně členy oddílu a rodiči v hotovosti.  

 

    Oddílové příspěvky na I.pololetí 2018 je nutné uhradit do 31.1.2018.   U nových členů oddílu do 14dnů po započetí docházky :

       -  v  částce 2.000Kč – Přípravky, dorost, dospělí          -   v  částce 1.000Kč – Baby Judo, Florbal, důchodci

 

Příspěvky je možné uhradit osobně p.Petrovi Plašilovi a nebo  bankovním převodem  na účet oddílu Judo

č.30007-25536581/0100.  Ve sdělení pro příjemce platby uveďte jméno dítěte.

Doklad bankovní  platbě je třeba zaslat na e-mail :  petrplasil@email.cz

 

                                *Od 1.9.2018 bude zahájen výběr členských příspěvků na ŚKOLNÍ ROK 2018-2019*

 

U sourozenců platí 2dítě polovinu, tj.1.000Kč a 3dítě platí 500Kč.  

Tato sleva se neuplatňuje u sourozenců, kdy jeden z nich chodí do Baby juda .

 

Člen oddílu Juda, který nebude mít zaplacené příspěvky ve stanovené výši a datumu nebude moct trénovat, ani závodit.                                             Pouze zaplacením příspěvků je judista oddílu pojištěn. 

 

STARTOVNÉ A CESTOVNÉ SI NA NEMISTROVSKÉ ZÁVODY PLATÍ ČLENOVÉ ODDÍLU SAMI.

 

Všichni trenéři a funkcionáři oddílu Judo dělají svoji práci na úkor osobního svého času,

bez nároku na finanční odměnu.

 

Žádáme rodiče,  aby předložili trenérovi lékařskou prohlídku u svého dětského lékaře vždy 1x za rok.

 

      

                                                                                                                                Radek Louda

                                                                                                                 Předseda oddílu Judo TSC Turnov                                                                  

           V Turnově 2.května 2018 
 
 
 
 
 

                      Příspěvky oddílu Judo na rok 2018

Skupina

Příspěvky

Příspěvky

poznámka

 

 1.1.2018 - 30.6.2018

1.9.18 - 30.6.2019

 

 

 

Přípravky, dorost,dospělí 

2000

3000

 

trenéři + funcionáři

300

300

 

 

 

 

 

Baby Judo, Florbal, důchodci

1000

1500

 

Sebeobrana P.Polma

300

500

 

Capuera 

placen nájem

v hotovosti

 

neaktivní členové oddílu

300

300

 

Termín zaplacení :

do 31.1.2018 !

do30.9.2018 !

 

 *  Od  1.9.2018  budou vybírány členské příspěvky vždy na Školní rok *

 

Radek Louda

 

 

 

předseda oddílu Juda       TSC Turnov

 

 

2.5.2018

 

 

 

Jiří Vydra