Uhraďte příspěvky za rok 2017 v plné částce do 31.3.2017

16.03.2017 21:21

Žádáme členy oddílu a rodiče našich dětí o úhradu Členských příspěvků  oddílu Judo na rok 2017 

do 31.3.2017.