Příspěvky oddílu Judo na rok 2018

14.12.2017 19:47

Členské příspěvky oddílu Judo na rok 2018

 

 

 

   Vážení  rodiče, členové oddílu ,

   VV oddílu Judo rozhodl, že zachová výši příspěvků v úrovni předchozích let v částce 3.000Kč.

    VV rozhodl vybírat příspěvky na I.pololetí 2018  v hotovosti p.Petrem Plašilem a p.Jiřím Velem  ve dnech  9. a 10. ledna 2018 od           15,00 do 18,00hodin v kanceláři Juda :

                      v  částce 2.000Kč - cvičící 2x týdně

              v  částce 1.000Kč do 31.1.2018 - cvičící 1x týdně.

U sourozenců platí 2dítě polovinu, tj.1.500Kč a 3dítě platí 500Kč.  

Tato sleva se neuplatňuje u sourozenců, kdy jeden z nich chodí do Baby juda a cvičí 1x týdně.

 

Příspěvky je možné uhradit i bankovním převodem  v termínu do 9.1.2018 na účet oddílu Judo

č.30007-25536581/0100.  Ve sdělení pro příjemce platby uveďte jméno dítěte.

Doklad o platbě je třeba předložit ve dnech 9. a 10.1.2018 a nebo zaslat na e-mail : vydra.judotu@quick.cz

 

*Od 1.9.2018 bude zahájen výběr členských příspěvků na ŚKOLNÍ ROK 2018-2019*

 

Člen oddílu Juda, který nebude mít zaplacené příspěvky ve stanovené výši a datumu nebude moct trénovat, ani závodit.           

 Pouze zaplacením příspěvků je judista oddílu pojištěn. 

 

STARTOVNÉ A CESTOVNÉ SI NA NEMISTROVSKÉ ZÁVODY PLATÍ ČLENOVÉ ODDÍLU SAMI.

 

Všichni trenéři a funkcionáři oddílu Judo dělají svoji práci na úkor osobního svého času,  bez nároku na finanční odměnu.

 

Žádáme rodiče,  aby předložili trenérovi lékařskou prohlídku u svého dětského lékaře vždy 1x za rok.

 

     

                                                                                                                              Radek Louda

                                                                                                                 Předseda oddílu Judo TSC Turnov                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                        

V Turnově  11. prosince  2017